Disclaimer

Algemeen
Qurios Holiday Retreats B.V. (Kamer van Koophandel 64509079) hierna te noemen Qurios Holiday Retreats, verleent u hierbij toegang tot de website van Qurios Holiday Retreats en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Qurios Holiday Retreats behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Qurios Holiday Retreats spant zich in om de inhoud van de websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Qurios Holiday Retreats.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Qurios Holiday Retreats. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van
Qurios Holiday Retreats, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Powered by Maxxton