Disclaimer

Disclaimer

Aansprakelijkheid
Qurios Holiday Retreats B.V. betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij u dit bij ons te melden zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen.
Aan de vermelde prijzen op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en wijzigingen/fouten zijn onder voorbehoud.
U kunt de disclaimers van de verschillende organisaties gelinked op deze website, nalezen op de website van de desbetreffende organisatie.
Qurios Holiday Retreats B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de informatie op deze website. Reacties van bezoekers vallen buiten onze verantwoordelijkheid. Qurios Holiday Retreats B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud en ondertekening van reacties van bezoekers. Wij behouden het recht voor reacties niet of gedeeltelijk te plaatsen of te bewerken.

Copyright
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. De site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze bezoekers, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy.
Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Qurios Holiday Retreats B.V. is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.
Het is niet toegestaan deze site te framen. Qurios Holiday Retreats B.V. acht zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de site of de informatie op een aan de Qurios Holiday Retreats B.V. gelinkte site.

Merken
Zonder onze schriftelijke toestemming is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.